Kerze für  Jolana Necajev

Diese Gedenk-Kerze ist für


Jolana Necajev

Gegangen am: 15.10.2013

Diese Kerze wurde von Gabriela Karl am 15.10.2017 angezündet.

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali. Valerko Gabika Vladko
E-Gedenkseiten.de